۱- در صورت خرید ماهی به صورت زنده از حیات آن مطمئن باشید؛ چراکه اگر ماهی پیش از خروج از حوضچه‌های آب، مرده باشد، ممکن است تولید هیستامین قبل از تخلیه شکمی آغاز شده باشد.

۲- بلافاصله پس از خرید ماهی تازه، محتویات شکمی و‌ آبشش‌های آن را تخلیه نمایید و به یاد داشته باشید ماهیانی که به صورت شکم‌پر منجمد می‌شوند، هنگام رفع انجماد، آنزیم‌ها فعال شده و می‌توانند به تولید هیستامین بپردازند.